1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: SWAP nyereményjáték

A játék meghatározása: Brown Bros 89 Kft. (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Swap Fashion (@swapfashion.hu) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (@swapfashion.hu)  profiljával és collaborator/influencer @zsuzsibarta-val az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban résztvevők közül véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékosok (továbbiakban: Nyertesek) részesülnek nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

  1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

  1. A játék időtartama

A játék 2022. augusztus 23. napján kezdődik és 2022. augusztus 28. vasárnap 20.00-ig tart.

  1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

  1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a SWAP Fashion (@swapfashion.hu) és @zsuzsibarta Instagram oldalával, és „Kedveli” a @swapfashion.hu és @zsuzsibarta Instagram oldalán található játékra irányuló 2022. augusztus 23-án közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2022. augusztus 28. 20.00 óráig

„Kedveli” és menti a @swapfashion.hu és @zsuzsibarta Instagram oldalán 2022.augusztus 23-án közétett a nyereményjátékra irányuló képét, kommentel alá a követlezőekben meghatározott módon: kommentben két ismerőst megjelöl, valamint a @swapfashion.hu   és @zsuzsibarta hivatalos Instagram oldalát követi. Minden játékos több alkalommal is kommentelhet – ezzel is növelve nyerési esélyét -, viszont minden játékos csak egy nyereményt nyerhet!

  1. Nyeremények

A nyereményjátékban az összes, fent említett szabályzatnak eleget tevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: 2 db – azaz összesen kettő db – 25.000 forint értékű SWAP vásárlási utalvány.

  1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2022. augusztus 28. 20.00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése a sorsolást követő 24 órában megtörténik. A Nyerteseket az Instagramon keresztül a játékra irányuló kép alatt kommentben, valamint a @zsuzsibarta által megosztott és a @swapfashion által újraosztott Instagram storyban értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertesekkel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. A kapcsolatfelvételt a Nyerteseknek kell kezdeményeznie.

  1. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 7. napig, és így elesik a nyereménytől.
A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyereményeket kizárólag Magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza díjmentesen.
A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a @swapfashion.hu hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye a nevüket. A játékban részt vevők vállalják, hogy győzelmük esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

  1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a @swapfashion.hu hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Brown Bros 89 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Brown Bros 89 Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Brown Bros 89 Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

  1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Brown Bros 89 Kft. nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: brownbros89@gmail.com